Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:43:13+01:00
Dysocjacji ulegają kwasy, wodorotlenki i sole:

MgCl₂ (sól) → Mg²⁺ + 2 Cl⁻

HCl (kwas) → H⁺ + Cl⁻

H₃PO₄ (kwas) → 3 H⁺ + PO₄³⁻

KOH (wodorotlenek) → K⁺ + OH⁻

Na₂S (sól) → 2 Na⁺ + S²⁻

NaNO₃ (sól) → Na⁺ + NO₃⁻

Fe₂(SO₄)₃ (sól) → 2 Fe³⁻ + 3 SO₄²⁻

Ca(OH)₂ (wodorotlenek) → Ca²⁺ + 2 OH⁻
1 5 1