Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:39:01+01:00
Jama ustna

enzym: α-amylaza ślinowa
substraty procesu trawienia: węglowodany i pokarm
produkty procesu trawienia: maltoza,dekstryny

Żołądek

1.enzym: kwas solny i podpuszczka
substraty procesu trawienia: białka
produkty procesu trawienia: polipeptydy

2.enzym: lipaza żołądkowa
substraty procesu trawienia: tłuszcze
produkty procesu trawienia: kwasy tłuszczowe

Trzustka

1.enzym: trypsyna
substraty procesu trawienia: polipeptydy
produkty procesu trawienia: peptydy

2.enzym: chymotrypsyna
substraty procesu trawienia: cukry
produkty procesu trawienia: aminokwasy,dwupeptydy

3.enzym: lipaza trzustkowa
substraty procesu trawienia: tłuszcze
produkty procesu trawienia: kwasy tłuszczowe, glicerydy

4.enzym: nukleazy
substraty procesu trawienia: RNA i DNA
produkty procesu trawienia:nukleotydy

Jelito cienkie

1.enzym: maltaza
substraty procesu trawienia: maltoza
produkty procesu trawienia: glukoza

2.enzym: sacharaza
substraty procesu trawienia: sacharoza
produkty procesu trawienia: glukoza i fruktoza

3.enzym: laktaza
substraty procesu trawienia: laktoza
produkty procesu trawienia: glukoza i galaktoza

4.enzym: amylaza jelitowa
substraty procesu trawienia: nukleazy
produkty procesu trawienia: aminokwasy


...oczywiście chodzi tu o trawienie.
6 4 6