"Do czego służą równania" - temat
1. Ułóż i zapisz równania zgodnie z podpisami :

a) liczba 37 jest o 12 większa od "a".
....
b) liczba 21 jest o 13 mniejsza od "k"
....
c) Liczba o 6 większa od "x" jest o 10 większa od połowy liczby "x"
..........
d) 150% liczby "x" jest liczbą o 26 większą od "x"
........
e) Liczba 48 jest 3 razy mniejsza od "b"
.......
f) Liczba "n" jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby"n"
......
g) Liczba 3 razy mniejsza od "x" jest o 8 mniejsza od liczby "x:
.....
h) 20% sumy liczb "x i 5" stanowi 30% liczby "x"
.....
i) liczba 14 jest 5 razy większa od "c"
.....
j) Liczba "m" jest o 10 większa od "0,7m"
.....
k) LIczba o 5 mniejsza od "x" jest 3 razy mniejsza od sumy liczb "x i 3 "
......
l) Liczba o 10 % mniejsza od "x" jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb "x i 3"
..........
PROSZE TO NA JUTRO ; DAM NAJ..!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:30:45+01:00
A) a+12=37
b) k-13=21
c) x+6=0,5x+10
d)1,5x=26+x
b
e) --- = 48
3
f)2n-6=n
g) x/3=x-8
h)0,2(x+5)=0,3x
i)5c=14
j)0,7m+10=m
k)x-5=(x+3):3
l)x-0,1=x*3-2
2 1 2