Zad 1. Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z piętnastu zadań.Za każdą dobrą odpowiedź otrzymywał 5 punktów, a za złą lub brak jej odpowiedzi tracił 2 punkty. Ile zadań rozwiązał prawidłowo?


Zad 2. Zuzanna ma na świadectwie 12 ocen same czwórki i piątki. Średnia jej ocen wynosi 4,75. Ile piątek ma Zuzanna na świadectwie?

Proszę o Pomoc Pozdrawiam :)

2

Odpowiedzi

2010-03-15T15:21:31+01:00
15 - wszystkie zadania x - ilość poprawnych odpowiedzi 15 - x - ilość błędnych odpowiedzi 5x - 2(15 - x) = 54 5x - 30 - 2x = 54 5x + 2x = 54 + 30 7x = 84 II: 7 x = 12 Odp: Szymon rozwiązał 12 zadań prawidłowo.


Zuzanna ma na świadectwie 12 ocen , same czwórki i piątki .Średnia jej ocen wynosi 4,75.Ile piątek ma Zuzanna na świadectwie ?

Dane:
ocen - > 12
piatki - 5x 9 piątek
czwórki - 4y 3 czwórki

_
(5x+4y):12 = 4,75 / *12
x+y=12
_
5x + 4y = 57
y = 12-x
_
5x + 4(12-x) = 57
y = 12 - x
_
5x + 48 - 4x = 57
y = 12 - x
_
x = 57 - 48
y = 12 -x
_
x = 9
y = 3
_
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:23:21+01:00
1.
x-dobre odpowiedzi
x-15-złe odpowiedzi

5x-2(15-x)=54
5x-30+2x=54
7x=54+30
7x=84/:7
x=12

odp.odpowiedział dobrze na 12 pytań
2.
x-piątki
12-x-czwórki

{5x+4*(12-x)}:12=4,75
{5x+48-4x}:12=4,75
⁵/₁₂x + 4- ⁴/₁₂x =4,75
¹/₁₂x=4,75-4
¹/₁₂x=0,75
¹/₁₂x=¾/:¹/₁₂
x=¾ * ¹²/₁
x=³⁶/₄
x=9
odp.Zuzanna ma 9 piątek na świadectwie
1 5 1