Odpowiedzi

2010-03-15T15:30:55+01:00
A)Al - atom glinu
b)3 Al - trzy atomy glinu
c)2 O - dwa atomy glinu
d)O₂ - cząsteczka tlenu
e)3 Cl₂ - trzy cząsteczki chloru
f)5 N₂ - pięć cząsteczek azotu
g)6 H₂ - sześć cząsteczek wodoru
h)4 Si - cztery atomy krzemu
10 4 10
2010-03-15T15:37:57+01:00
A)Al - 1 atom glinu
b)3 Al - 3 atomy glinu
c)2 O - 2 atomy glinu
d)O₂ - cząsteczka tlenu
e)3 Cl₂ - 3 cząsteczki chloru
f)5 N₂ - 5cząsteczek azotu
g)6 H₂ - 6 cząsteczek wodoru
h)4 Si - 4 atomy krzemu
9 3 9