1. Pewien towar, obłożony 7% podatkiem VAT, kosztuje 1712zł. O ile zł wzrosłaby cena tego towaru, gdyby został on obłożony 22% podatkiem VAT?
2. W pierwszym miesiącu wydawnictwo sprzedawało książkę po cenie 20zł. W drugim miesiącu cenę obniżono o 10%, co spowodowało wzrost przychodów o 8%. O ile procent więcej książek sprzedano w drugim miesiącu niż w pierwszym?
3. Pan Jan płaci za połączenie z internetem 48,80zł miesięcznie. Kwota zawiera 22% podatku VAT. Oblicz o ile złotych obniżyłaby się ta opłata, jeżeli opodatkowanie połączeń internetowych spadłoby o 9%.
4. Za normalne i ulgowe bilety kolejowe zapłacono 3250zł. Stosunek liczby biletów normalnych do biletów ulgowych był równy 3:2 i jeden bilet ulgowy był o 33,(3) tańszy od biletu normalnego. Oblicz ile zapłacono za bilety ulgowe?
5. Janek przez 4 miesiące odkładał pieniądze na zakup roweru. W pierwszym miesiącu odłożył 30% potrzebnej kwoty, w drugim miesiącu o 60zł mniej niż w pierwszym, w trzecim połowę wciąż brakującej sumy, a w czwartym 270zł. Oblicz, jaka była cena roweru.
6. Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337zł 50gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.
7. Różnica dwóch liczb wynosi 4. Jeżeli większą z nich zmniejszymy o 20% i mniejszą zwiększymy o 2, to otrzymamy liczby równe. Znajdź te liczby.
8. Jakim procentem liczby, której 1,5% wynosi 4 jest liczba, która stanowi 33,3% liczby 12,6.

Potrzebuję rozwiązań strasznie szybko! Z obliczeniami, nie same wyniki!!

1

Odpowiedzi

2009-10-25T17:35:44+01:00
1)
1712zł - 107 % (100% ceny towaru+vat)

1712zł : 107 = 16zł

1 % = 16zł

100% = 1600zł
10%= 160zł

22% = 160*2 + 16*2 = 352zł

Cena z 22% vatem :
100% + 22%
1600 + 352 = 1952
-----------
1952 - 1712 = 240

ODP: cena wzroslaby o 240zł

2)
1miesiąc - 20zł

2 miesiąc - 20zł - 10% = 18zł
20 zł - 100%
2 zł - 10%

Eeee.... Dalej nie wiem,bo nie jest podane ile książek sprzedali w 1 miesiącu :O


3)48.80 - 122% (cena internetu +vat)

0.4zł - 1%
40zł - 100%

22% - 9% = 13%

0.4 zł * 13 = 5 zł 20 gr <-- 13% vat

Cena z 22% vatem - 48.80
Cena z 13% vatem - 100% + 13% = 40+5.20 = 45.20

48.80 - 45.20 = 3.60
ODP; Pan Jan płaciłby 3.60zł mniej

4) Cena biletów normlanych i ulgowych - 3250zł
Cena biletu normlanego - y
cena biletu ulgowego- X

3y +2x = 3250 zł

Dalej nie umiem : (

5)Cena roweru - X

1 miesiac - 30% ceny roweru
2 miesiac - 30% ceny roweru - 60zł
3 miesiac - 50% dalej brakujacej kwoty
4 miesiac - +270zł

3miesiac = 4miesiac
3miesiac - 270zł

2,3,4miesiac - 100% - 30% - 70%

dalej nie wiem.


6)100% - cena lodowki bez vatu
107% - cena lodowki z vatem
107% - 1337.50 zł

1337.5 : 107 = 1%
1% = 12.50 zł
1% * 100 = 100%
100% = 1250 zł

cena lodowki wynosilaby 1250zł

7)x- y=4
x+20% = y+2
-tutaj też dalej nie wiem

8) LICZBA 1:
1.5% = 4
15% = 40
5% = 40:5
5% = 8
50% - 80
100% - 160

LICZBA 2:

12.6 - 100%
1.26 - 10%
1% - 0.126
0/1% - 0.0126

30% = 3.78
3% = 0.378
0.3% - 0.0378
33.3% =4.1958 - w przyblizeniu 4(coś chyba nie tak,wynik jest bardzo dłuuugi ;O)


LICZBA O KTORA CHODZI W ZADANIU:
160 - 100%
4 - X
4 - 160:4

4- 40% - wynik.
1 1 1