Proszę o dobre rozwiązanie

zad.1

Uczestnicy szkolnej sztafety 4 x 100m zamierzają osiągnąć podczas
biegu czas poniżej 45,6 s . Jaki czas musi uzyskać czwarty zawodnik , jeżeli trzej pierwsi sprinterzy uzyskali na swoich zmianach czasy odpowiednio: 11,42 s , 11,53 s , 11,50 s ?

Zad.2
Wstęp do kawiarenki internetowej kosztuje 2 zł , a za każdą rozpoczętą godzinę spędzoną przy komputerze należy zapłacić 0,75 zł . Ile maksymalnie godzin możesz korzystać z komputera ,
jeżeli masz 10 zł ?

1

Odpowiedzi

2010-03-15T15:39:27+01:00
Zad 1

11,42 s + 11,53 s+ 11,50 s = 34,45 s

45,6 s - 34,45s = 11,15s
czwarty zawodnik powinien uzyskać czas 11,15 s.

zad 2

10 zl- 2 zl = 8 zl

8 ÷ 0,75 ≈ 10,6

max ilosc godzin to 10 h.