Odpowiedzi

2010-03-15T15:51:58+01:00
A)2(x+3)-5>-2x-7
2x+6 - 5 > -2x-7
2x+2x > -7-6+5
4x > - 8 / :4
x > -2
rozwiązaniem jest zbiór (-2; +∞)

b)-2(x-1)+5x>7x+12
-2x+2 + 5x > 7x+12
-2x+5x-7x > 12-5
-4x > 7 / :(-4)
x < - 1 ¾
rozwiązaniem jest zbiór (-∞; - 1 ¾)

c)¹₃x+1>-x+2
¹₃x +x >2-1
1¹₃x > 1
⁴/₃ x > 1 / *¾
x > ¾
rozwiązaniem jest zbiór (¾; +∞)

d)0,7x-2≤0,9x-0,1
0,7x - 0,9x ≤ -0,1+2
-0,2x ≤ 1,9 / : (-0,2)
x ≥ -9,5
rozwiązaniem jest zbiór < -9,5; +∞)