ZAD.1
wykonaj redukcję wyrazów podobnych,a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego dla x=-5,y=3 i z=-1
a)8+4z+6x+10z
b)7x+3y+8x+9y
c)-5x-3y-3z+10

ZAD.2
wykonaj redukcję wyrazów podobnych,a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego dla a=-0,3,b=2,5 i c=0,004
a)1,5-4+0,7b-1,2b-0,3a
b)-0,7a+5c+0,002b-6c+1,4a

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:48:35+01:00
x=-5,y=3 i z=-1
a)8+4z+6x+10z = 6x+14z+8
podstawiamy więc: 6*(-5) + 14*(-1) +8 = -30-14+8 = -36

b)7x+3y+8x+9y = 15x+12y
post.: 15*(-5) +12*3 = -75+36 = -39

c)-5x-3y-3z+10
podst: -5*(-5) -3*3 - 3*(-1) +10 = 25-9+3+10 = 29

ZAD.2
wykonaj redukcję wyrazów podobnych,a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego dla a=-0,3,b=2,5 i c=0,004

a)1,5-4+0,7b-1,2b-0,3a = -0,3a-0,5b-2,5
podst.: -0,3*(-0,3) - 0,5*2,5 - 2,5 = 0,09-1,25-2,5 = -3,66

b)-0,7a+5c+0,002b-6c+1,4a = 0,7a+0,002b-c = 0,7*(-0,3) + 0,002*2 - 0,004 =
-0,21+0,004-0,004 = -0,21
2 3 2
2010-03-15T16:29:43+01:00
X=-5,y=3 i z=-1
a)8+4z+6x+10z = 6x+14z+8
Podstawione 6×(-5) + 14×(-1) +8 = -30-14+8 = -36
:):):):):):):):):):):)::):)::):):):):)::):):):)
b)7x+3y+8x+9y = 15x+12y
Podstawione15×(-5) +12×3 = -75+36 = -39
:):):):):):):):):):):)::):)::):):):):)::):):):)
c)-5x-3y-3z+10
Podstawione 5×(-5) -3×3 - 3×(-1) +10 = 25-9+3+10 = 29
:):):):):):):):):):):)::):)::):):):):)::):):):)
ZAD2 dla a=-0,3,b=2,5 i c=0,004
a)1,5-4+0,7b-1,2b-0,3a = -0,3a-0,5b-2,5
podst.: -0,3*×-0,3) - 0,5×2,5 - 2,5 = 0,09-1,25-2,5 = -3,66

b)-0,7a+5c+0,002b-6c+1,4a = 0,7a+0,002b-c = 0,7×(-0,3) + 0,002×2 - 0,004 =
-0,21+0,004-0,004 = -0,21
Liczę na naj:)
1 5 1