Była wycieczka do ogrodu zoologicznego. Ogród ma kształt prostokąta o wymiarach 220mx200m. Połowę jego powierzchni zajmują wybiegi dla zwierząt lądowych, 0,30 terenu zamieszkują ptaki, pozostała część terenu należy do zwierząt wodnych. Oblicz ile metrów kwadratowych zajmują tereny zwierząt wodnych.

3

Odpowiedzi

2010-03-15T15:45:45+01:00
P=220x200=44000m²
0,5P - wybiegli dla zwierząt lądowych
0,3P - dla ptaków
P - (0,5P+ 0,3P)=0,2P - teren zwierząt wodnych
x - powierzchnia terenu dla zwierząt wodnych

P - 44000
0,2P - x
x=8800m²
Odp. Teren dla zwierząt wodnych zajmuje 8800m².

1 5 1
2010-03-15T15:49:25+01:00
P = 220*200=44 000m <kwadratowych>
44 000:2= 22 000 m <kw>
0,30 z 22 000 = 22 000 * 3 = 66 000 m <kw>
66 000 : 10 = 6 600 m <kw>
22 000 + 6 600 = 28 600
44 000 - 28 600 = 15 400
Odp . Zwierzęta wodne zajmują 15 400 m <kw>
Chyba tak powinno być ; ))
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:50:09+01:00
220m * 200m = 44000m² cały ogród

44000m² : 2 = 22000m² zwierzęta lądowe

44000m² * 0,30 = 13200m² ptaki

22000m² + 13200m² = 35200m² zwierzęta lądowe + ptaki

44000m² - 35200m² = 8800m² zwierzęta wodne

Zadane proste
Proszę o naj
1 5 1