Odpowiedzi

2010-04-09T23:50:49+02:00
Broń biologiczna jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt, żywności i wody chorobotwórczymi drobnoustrojami i toksynami wytwarzanymi przez bakterie.

Środki biologiczne ( drobnoustroje chorobotwórcze: bakterie, wirusy, grzyby oraz jady) mogą zostać użyte w postaci suchej (liofilizat) lub płynnej (zawiesina) i moga być rozprzestrzeniane przez samoloty lub pociski kierowane. Również wiatr może przenosić na duże odległości tzw. obłoki bakteryjne. Zarazki moga być też zaszczepiane owadom lub gryzoniom i za ich pośrednictwem przenoszone na żywność, wodę, ludzi. Zakażenia ludzi i zwierząt następuje również w wyniku wdychania zakażonego powietrza i picia wody, ukąszeń, przedostawania sie do organizmu bakterii przez śluzówkę, rany i inne uszkodzenia skóry.
W pierwszym okresie działania środka biologicznego powstają najczęściej pojedyncze, oderwane od siebie ogniska zakażenia.
W miarę rozwoju i rozprzestrzeniania sie choroby ogniska zakażenia przekształcają się w łańcuchy epidemiczne i epizootyczne ( wśród zwierząt).