Odpowiedzi

2010-03-15T15:47:16+01:00
Oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego w wyniku obrotu:
a) kwadratu o boku długości 4cm wokół boku
P=a*b
P=4*8=32cm²

b) prostokąta o wymiarach 10cm x 5cm wokół dłuższego boku.
P=a*b=10*10=100cm²
6 4 6