Odpowiedzi

2010-03-15T15:55:33+01:00
Państwa słowiańskie stanęły przed koniecznością przyjęcia chrześcijaństwa, które stawało się czynnikiem integrującym pozwalało uniknąć konfliktów i najazdów pod pretekstem chrystianizacji. Forma w jakiej przyjęto chrześcijaństwo zależała od odległości od Konstantynopola i Rzymu i od aktywności ośrodków misyjnych. Np.
Polska- forma rzymskokatolicka
Serbia- forma grekokatolicka
Czechy- forma rzymskokatolicka
Ruś- forma grekokatolicka
34 3 34