Odpowiedzi

2010-03-15T15:50:06+01:00
Pokój jest potrzebny światu aby:
• na świecie nie było wojen
• żeby panowała zgoda między ludźmi
• gdy jest pokój, jest spokojniej i bezpieczniej
2010-03-15T15:52:06+01:00
Ludzie muszą dążyć do tego , aby był pokój na świecie aczkolwiek wtedy dopiero świat może się rozwijać.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:10:14+01:00
Gdyż w tym czasie prowadzi się wiele wojen pokój jest trudny do osiągnięcia ponieważ spory między ludzkie zawsze były są i będą ale chodzi o to by rozwiązywać je nie za pomocą przemocy ale używając środków pokojowych takich jak np. negocjacje. Spory powinny być rozwiązywane za pomocą ustępstw z obu stron