1.Pogłos powstaje gdy fala dochodząca ze źródła i fala odbita nakładają się, w echo dociera po uciszeniu dźwięku docierającego bezpośrednio ze źródła.Ucho rozróżnia dwa dźwięki, gdy dochodzą w odstępie 0,05s. Oblicz, czy dźwięk odbity od skały odległej o 17m będzie echem czy pogłosem.

2.kontrabas ma skalę częstotliwość od 40Hz do 250Hz. Jaki jest najkrótszy okres drgań struny tego kontrabasu?

3.W celu ustawienia, na jakiej głębokości znajduję się wrak statku, echosonda wysłała falę ultradźwiękową w głąb oceanu. Ustal, na jakiej głębokości znajduję się wrak, jeżeli odbita fala wróciła po upływie 0,5s. Przyjmij, że prędkość dźwięku w wodzie wynosi 1500m/s.

4.Człowiek słyszy dźwięku w zakresie od 16Hz do 20 000Hz. Czy może usłyszeć dźwięk o długości 2cm.?

5.Zawieszony na sznurku lejek z piaskiem waha się ze stałą częstotliwością 0,5Hz. Karton, na którym wysypujący piasek zapisuje drgania, przesuwa się z prędkością 10cm/2 w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wahań. Oblicz długość zapisanej fali.

6.Turysta, chcąc określić odległość do lasu,klasnął mocno w dłonie i ustalił, że echo powróciło po 3s. Oblicz odległość turysty do lasu,przyjmując ,że prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340m/s.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T13:32:16+01:00
2)
f1 = 40 Hz = 40 1/s
f2= 250 Hz= 250 1/s
T = 1/f
T1 = 1/40 1/s= 0,025 s
T2 = 1/250 1/s
T2 = 0,004 s

1 1 1