Odpowiedzi

2010-03-15T15:50:42+01:00
Największe misteria odkupienia ludzkiego Kościół obchodzi co roku od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej. Mszą, którą celebruje się w wieczornych godzinach Wielkiego Czwartku, Kościół rozpoczyna Tridum Paschalne. Wspomina się w czasie tej mszy: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. W czasie śpiewania hymnu "Chwała na wysokości" biją wszystkie dzwony po skończeniu hymnu milkną aż do hymnu "Chwała na wysokości" Wigilii Paschalnej. Po odmówieniu modlitwy po Komunii odbywa się procesja przez kościół, w której przenosi się Najświętszy Sakrament do ołtarza ciemnicy. Do północy odbywa się czuwanie.
Wielki piątek -w tym dniu, w którym "Chrystus został ofiarowany Jako nasza Pascha", Kościół, rozważając Mękę swojego Pana i Oblubieńca, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa rozpiętego na krzyżu i wstawia się za zbawienie całego świata. Zgodnie z pradawną tradycją, Kościół w tym dniu nie składa Ofiary eucharystycznej; wiernym rozdaje się Komunię świętą tylko w czasie liturgii Męki Pańskiej; Wielki Piątek Męki Pańskiej jest dniem obowiązkowej pokuty w całym Kościele; w tym dniu należy zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Należy wiernie, z religijną czcią zachować porządek liturgii Męki Pańskiej (Liturgia słowa, adoracja Krzyża, Komunia Święta) pochodzący ze starożytnej tradycji Kościoła.
Kapłan i asystujący udają się do ołtarza w ciszy,po skłonie przed ołtarzem padają na twarz. Wierni w czasie wejścia kapłana stoją, a potem padają na kolana i modlą się w ciszy. Następnie czytany lub śpiewany jest Opis Męki Pańskiej .
Przy jej końcu można wezwać wiernych, aby przez krótki czas oddali się medytacji. Potem odprawiana jest modlitwę powszechna. Odsłonięcie krzyża ,wezwanie powinno być śpiewane. Po każdym uklęknięciu należy zachować zupełne milczenie. W tym czasie kapłan stojąc trzyma wzniesiony Krzyż i śpiewane jest wezwanie ‘’Oto drzewo krzyża na ,którym zawisło zbawienie świata ‘’lud odpowiada ‘’Pójdźmy z pokłonem ‘’. Następnie odbywa się komunia. Później odprawiane są gorzkie żale trzy części oraz droga krzyżowa. Do godziny 24 odbywa się czuwanie .

Wielka sobota- do południa odbywa się święcenie pokarmów i czuwania przy grobie Pańskim. Wigilia Paschalna ma następujący porządek: po liturgii światła i Orędziu Wielkanocnym (pierwsza część Wigilii) ,druga część Wigilii czyli Liturgia słowa)Liturgia chrzcielna (trzecia część). Przygotowane jest ognisko do błogosławienia nowego ognia. Poświęcany jest paschał, procesja w której lud wchodzi do kościoła, powinna być prowadzona światłem paschału. Drugą część Wigilii stanowią czytania z Pisma świętego. Opisują one główne zdarzenia dziejów zbawienia.
Odnowione obrzędy Wigilii zawierają siedem czytań ze Starego Testamentu, wyjętych z Prawa i Proroków, które przeważnie zostały przyjęte w starożytnej tradycji Wschodu i Zachodu, oraz dwa czytania z Nowego Testamentu, mianowicie z Apostoła i Ewangelii. W ten sposób Kościół "poczynając od Mojżesza i wszystkich proroków", wyjaśnia paschalne misterium Chrystusa. Po zakończeniu czytań ze Starego Testamentu śpiewa się hymn "Chwała na wysokości”, biją dzwony i tak przechodzi się do czytań z Nowego Testamentu. Wreszcie słowami Ewangelii ogłasza się Zmartwychwstanie Pańskie, co stanowi szczyt całej Liturgii słowa. Po Ewangelii odbywa się krótka homilia. Trzecią część Wigilii stanowi liturgia chrzcielna. Teraz w sakramentalny sposób celebruje się Paschę Chrystusa i naszą. Odbywa się błogosławieństwo wody chrzcielnej. Liturgia eucharystyczna. Komunia eucharystyczna, jako moment pełnego udziału w sprawowanym misterium.
Dzień wielkanocny-[Msza rezurekcyjna]Odbywa się bardzo uroczysta procesja trzy razy wokół kościoła i również bardzo uroczysta Msza św.Na zakończenie kapłan błogosławi lud słowami Idźcie w pokoju Chrystusa Alleluja ,Alleluja.
Od tego dnia rozpoczyna się okres wielkanocny trwający 50 dni.
6 3 6