Proszę o podani odp. na przynajmniej kilka pierwszych pytań!

Pytania do działu:
1 dlaczego północna częśc Azji i wnętrze tego kontynentu są obszarami prawie bezludnymi?
2.Omów położenie dwóch wielkich krajów Ameryki Północnej.
3.Dlaczego największy kompleks lasów na Ziemi -puszcza amazońska-szybko ulega zniszczeniu?
4.Omów osobliwości Australii
5.Uzasadnij stwierdzenie:Antarktyda jest nazywana kontynentem pokoju.
6.Dlaczego mówimy że Antarktydanto magazyn słodkiej wody?
7.Dlaczego wraz ze zmianą klimatu zmienia się formacja roślinna?
8.Podaj uzasadnienie do stwierdzenia: o wilgotnych lasach równikowych często mówi się ,że są wiecznie zielone
9.Dlaczego na sawannie nie występują kompleksy leśne?
10.Wskaż na mapie obszary stepów i wyjaśnij, dlaczego są one chętnie zajmowane pod uprawę roślin.
11.Scharakteryzuj pustynie występujące na świecie
12. Omów cechy roślinności występującej w krajobrazie śródziemnomorskim.
13.Wskaż na mapie obszary zajmowane przez tajge i wyjśnij w jaki sposób rosnące w niej drzewa są przystosowane do warunków klimatycznych
14,Dlaczego w tundrze nie rosną drzewa?
15.Dlaczego Antarktydę nazywamy pustynią lodową?
16.Podaj przykłady sposobów zabezpieczania się Japończyków przed trzęsieniami ziemi.
17.Wymień turystyczne atrakcje Hawajów
18.Podaj przyczynę powstawania Parków narodowych na świecie
19.Dlaczego strefy klimatyczne i strefy roślinne układają się symetrycznie w stosunku do równika?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:54:32+01:00
1.Ponieważ jest to zimny kontynent.
2.
3.Ponieważ ludzie wycinają całą roślinność
4.
5.
6.Antarktyda jest to magazyn słodkiej wody ponieważ słodka woda zamarza, a lodowce sa ze słodkiej wody
7.
8.Poniewa roślinnoś ma świetne warunki do rozwoju
9.
10.
11.
12.
13.
14.Ponieważ jest tam zaniska temperatura.
15.Ponieważ jest to wielki obszar pokryty lodem
16.W japoni budynki są bradziej wytrzymalsze na wszystkie wstrząsy.
17.
18.
19.
Sorki że nie odp. na wszystkie pyt.
6 1 6