Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:59:50+01:00
Odpowiedz do zadania 1
a. masa cząsteczkowa: 1*27+3*35= 27+105=132
% Al= 27/132 *100%= 20,45%
% Cl= 105/132 *100%= 79,55%
b. masa cząsteczkowa: 2*23 + 1*32+ 4*16=46+32+64=142
%Na= 46/142 *100%= 32,39%
%S= 32/142 *100%= 22,53%
%O=64/142*100%= 45,08%
c. masa cząsteczkowa: 1*207+ 2*14+ 6*16= 207+ 28+ 96=331
%Pb= 207/331* 100%=62,54%
%N= 28/331 *100%= 8,46%
%O= 96/331 *100%= 29,00%

odpowiedz do zadania 2.
wzór siarczanu to M2(SO4)3 M(SO4)=96u
wiec mamy 3*96 = 288 a mamy 400 to 288-400=112
a sa dwa atomy to dzielimy 112/2 = 56u to tu najblizej odpowiada Fe = 55,8u
wzór to: Fe2(SO4)3