Odpowiedzi

2014-01-05T17:04:57+01:00
Po II Wojnie Światowej Niemcy zostały podzielone na 4 strefy okupacyjne. Najpierw w 1947 roku połączyły się ze sobą strefa brytyjska i amerykańska, a w 1949 roku dołączyła do nich strefa francuska. 
Sowieci konsekwentnie bronili przyłączenia do tzw. Trizonii (alianckie połączone strefy okupacyjne) swojej strefy ze względu na różnice polityczne. Wiedzieli że gdyby wyrazili zgode na całkowitę zjednoczenie, komuniści nie mieli by szans w zwycięstwie w wyborach i zdobyciu władzy. W związku z tymi różnicami 7 września 1949 roku została utworzona Republika Federalna Niemiec która została pod "opieką" aliantów, zaś dokładnie miesiac później, 7 października 1949 roku powstała Niemiecka Republika Demokratyczna, pozostająca pod egidą ZSRR.