Pomocyyy ! dam najj!
czy:
1.W każdym kwadracie przeciwległe boki są równoległe.?
2.W każdym kwadracie przekątne przecinają się w połowie.?
3.Czy w każdym prosztokącie wszystkie boki mają jednakowe długości.?
4.Czy w każdym prostokącie przeciwległe boki są równoległe.?
5.Czy w każdym prostokącie suma miar kątów wynosi 360.?
6.Czy w każdym prostokącie przekątne mają jednakowe długości.?
7.Czy w każdym prostokącie przekątne przecinają się w połowie.?
8.Czy w każdym prostokącie przekątne są prostopadłe.?

3

Odpowiedzi

2010-03-15T16:06:56+01:00
1. tak
2. tak
3. nie
4. tak
5. tak
6. nie
7. nie
8. nie
5 2 5
2010-03-15T16:08:05+01:00
1. Tak
2. Tak
3. Nie
4. Tak
5. Tak
6. Tak
7. Tak
8. Nie

Koledzy nie mają racji w przykładzie 8. Wystarczy narysować prostokąt o wymiarach 10cm x 1cm, i od razu widać, ze kąty są różne od prostego. Kąt prosty występuje tylko wtedy, kiedy prostokąt jest kwadratem.
4 3 4
2010-03-15T16:08:21+01:00
1.W każdym kwadracie przeciwległe boki są równoległe.?
tak
2.W każdym kwadracie przekątne przecinają się w połowie.?
tak
3.Czy w każdym prostokącie wszystkie boki mają jednakowe długości.?
nie
4.Czy w każdym prostokącie przeciwległe boki są równoległe.?
tak
5.Czy w każdym prostokącie suma miar kątów wynosi 360.?
tak
6.Czy w każdym prostokącie przekątne mają jednakowe długości.?
tak
7.Czy w każdym prostokącie przekątne przecinają się w połowie.?
tak
8.Czy w każdym prostokącie przekątne są prostopadłe.?
nie
4 4 4