Uzupełnij zdania:
Trzęsienia ziemi występują najczęściej na granicy płyt skorupy ziemskiej, zwłaszcza w strefie oceanicznych________ i grzbietów.
Większość czynnych obecnie wulkanów leży w strefie "ognistego pierścienia Oceanu Spokojnego". Podczas__________ z wulkanu wydostają się potoki_________ oraz bomby wulkaniczne,_________ i _______________.
2. W jaki sposób Japończycy bronią się przed klęskami żywiołowymi?
3. Jakie wnioski wynikają z poniższego zestawienia?
Japonia: wydobycie- ropy naftowej,rud żelaza, boksytów- minimalne (poniżej 0,5% światowego wydobycia dla każdego surowca)
udział w produkcji światowej- benzyny 4,7%- stali 13,2% -aluminium 5,4%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:15:58+01:00
Trzęsienia ziemi występują najczęściej na granicy płyt skorupy ziemskiej, zwłaszcza w strefie oceanicznych____ROWÓW____ i grzbietów.
Większość czynnych obecnie wulkanów leży w strefie "ognistego pierścienia Oceanu Spokojnego". Podczas_____ERUPCJI_____ z wulkanu wydostają się potoki_____LAWY____ oraz bomby wulkaniczne,_____GAZY WULKANICZNE____ i ______MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY_________.


2. W jaki sposób Japończycy bronią się przed klęskami żywiołowymi?
A, ZAPIBIEGANIE POWODZIOM - budowA zbiorników retencyjnych, budowa wałów przeciwpowodziowych, budowa kanałów ulgi, budowa polderów przepływowych, retencyjne przysposobienie zlewni.

B TRZĘSIENIE ZIEMI - W rejonach zagrożonych trzęsieniami ziemi istotną rolę odgrywa zagospodarowanie przestrzenne oraz określenie warunków technicznych dla obiektów zlokalizowanych w tych strefach. Ogranicza się tam stawianie budowli, które mogłyby wywołać poważne wtórne skutki zagrożenia (zakłady chemiczne, elektrownie atomowe itp.). Budynki powinny być solidnej konstrukcji i nie powinny być za wysokie, zwiększa to zagrożenie w czasie trzęsienia.

C, ERUPCJA WULKANÓW - budowa barier, zapór, budowa wałów i zapór zmieniających kierunek spływającego błota, stosowanie odpowiednio wzmocnionych dachów i wytrzymałych na temperaturę w budynkach okołowulkanicznych, używanie filtrów chroniących drogi oddechowe , budowa hydrantów i innego ratowniczego wyposażenia odpornego na wysoką temperaturę,

D, HURAGANY - budowa solidnych konstrukcji mieszkaniowych i biurowych3. Jakie wnioski wynikają z poniższego zestawienia?
Japonia: wydobycie- ropy naftowej,rud żelaza, boksytów- minimalne (poniżej 0,5% światowego wydobycia dla każdego surowca)
udział w produkcji światowej- benzyny 4,7%- stali 13,2% -aluminium 5,4%

WNIOSKI: Japonia ma raczej znikome ilości ropy naftowej, rud żelaza, boksytów, w związku z czym surowce te musi importować. W zamian może eksportować te surowce, które są wydobywane w większych ilościach: benzyna, stal i aluminium,.
1 5 1