1. Jakie przyśpieszenie nada ciału o masie 50 kg, siła 100N ?

2. Jaka jest masa klocka, który pod wpływem siły 3N, porusza się z przyśpieszeniem 2 m/s² ?

3. Samochód o masie 2 t, ruszył z miejsca i osiągnął w ciągu 20 s prędkość 20 m/s². Oblicz działającą na niego sile.

4. Oblicz wartość siły grawitacji i siły elektrostatycznej z jaką oddziałują wzajemnie 2 elektrony, odległe od siebie o 1 m. Masa Elektronu 9,11 x 10⁻¹⁹, natomiast ładunek elektrona Q= 1,6 x 10⁻¹⁹ C(Kolumba) .

Proszę o rozwiązanie tych 4 zadań, z góry dziekówa.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:17:47+01:00
1) m= 50kg
F= 100N

a= F/m
a= 100N/50kg = 2m/s2

2) F= 3N
a = 2m/s2

m= F/a

m= 3N/ 2 m/s2 = 1 1/2 kg

3)m= 2t = 2000kg
t= 20s
v= 20 m/s

a= v/t
a= 20 m/s / 20s = 1 m/s2

F= a*m
F= 2000N
2010-03-15T16:18:06+01:00
Zad 1.

dane:
F=100 N
m= 50 kg

a=F/m
a=100/50
a=2m/s^2

Zad 2

a= 2m/s^2
F=3N

a=F/m *m
a*m= F /a

m= F/a
m=3 :2
m= 1,5 kg


to odpowiedź na 2 pierwsze zadania