Bardzu proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższych zadań.Proszę mi pomóc.To dla mnie bardzo ważne.Liczyłam to dużo razy ale mi wyniki nie wychodzą.Proszę.Proszę też o szczegółowe obliczenia.Błagam wręcz o pomoc.
I proszę o rozwiązanie tych zadań to dla mnie bardzo ale to bardzo ważne.Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. :-)

1.Dla jakich wartości parametru m podana funkcja jest rosnąca:
a)f(x)=(3-m)x+7
b).f(x)=(2m+5)x+2
c).f(x)=(m-1)x
2.Dla jakich wartości parametru m podana funkcja jest malejąca:
a).f(x)=(2m-3)x-1
b).f(x)=(5-m)x+4
c).f(x)=(4m-9)x
3.Dla jakich wartości parametru m podana funkcja jest stała:
a).f(x)=(m+7)x-5
b).f(x)=(m-6)x-1
4.Napisz wzór funkcji liniowej,której wykres:
a).przechodzi przez punkt A=(2,7) i jest równoległy do wykresu funkcji f(x)=3x-2
b).przechodzi przez punkt B=(-2,1) i jest prostopadły do wykresu funkcji f(x)=-2x+4
5.Dla jakich argumentów wartości funkcji f(x)=-2x+3 są dodatnie?
6.Dla jakich argumentów wartości funkcji f(x)=3x-4 są ujemne?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:39:00+01:00
Ad. 1
a) 3-m > 0
m < 3
m ∈ ( -∞,3)
b) 2m + 5 > 0
2m > -5
m> -5/2
m∈ (-5/2, ∞)
c) m-1 > 0
m> 1
m∈ (1,∞)

Ad. 2
a) 2m-3 < 0
2m < 3
m< 3/2
m ∈(-∞. 3/2)
b) 5-m <0
m> 5
m∈(5,∞)
c) 4m-9 <0
4m<9
m< 9/4
m∈ (-∞, 9/4)

Ad 3.
a) m+7=0
m= -7
b) m-6=0
m=6

Ad 4.
a) y=3x + b
7=3*2 + b
b= 1
y= 3x + 1
b) y=½x + b
1= ½ * (-2) + b
b=2
y= ½x + 2

Ad 5.
y= -2x + 3
0= -2x + 3
2x= 3
x= 3/2 - miejsce zerowe
dla x∈ (-∞, 3/2) funkcja przyjmuje wartości dodatnie

Ad 6.
y=3x-4
0=3x-4
3x= 4
x= 4/3 - miejsce zerowe funkcji
dla x∈( -∞, 4/3) funkcja przyjmuje wartości ujemne
1 5 1