1.Jak przedstawia sie los człowieka po smierci ?
2.co kościół uczy o powtórnym przyjsciu Chrystusa na świat ?
3.Jakie zansz sanktuaria Maryjne w polsce
4.Wyjasnij pojecia: zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo

prosze o zrozumiałe odpowiedzi i konkretne !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:05:23+01:00
1. Dusze trafiają do piekła, czyśćca albo nieba


2. ponowne przyjście Jezusa na świat to paruzja : ) Drugie przyjście Jezusa, ma być przyjściem w chwale, zarazem ma być osądzeniem ludzi z tego jak odpowiedzieli na dar Boży w Jego pierwszym przyjściu. Ponowne przyjście Pana ma być nagłe i niespodziewane. Jego przyjście będzie jawne, dostrzegalne dla wszystkich. Bóg już oczyścił raz ziemię z grzechu ludzi podczas potopu i ma ponownie ją oczyścić za pomocą "ognia" w ponownym przyjściu Jezusa. Nie możemy twierdzić, że Bóg zwleka z przyjściem końca świata, ponieważ ten czas ma się nijak co do wieczności.


3. w wikipedii masz wszystko:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuaria_maryjne


4. Zabobon, wierzenie lub praktyka o charakterze religijnym pozostająca w sprzeczności z powszechnie obowiązującym albo uznawanym w danej społeczności kultem.


Bałwochwalstwem jest oddawanie czci stworzeniu zamiast Stwórcy, co jest grzechem

wróżbiarstwo- ogół praktyk związanych z przepowiadaniem przyszłości