Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:25:49+01:00
Mały Książę odwiedził 6 planet:
Na pierwszej planecie mieszkał Król ubrany w purpurę i gronostaje na tronie, który był z jednej strony prosty, lecz jednocześnie majestatyczny. Symbolizuje on ludzi despotycznych i rządnych władzy.
Drugą planetę zamieszkiwał Człowiek Próżny, który uważał się za najpiękniejszego, najlepiej ubranego, najbogatszego i najbardziej inteligentnego człowieka na planecie, chociaż mieszkał na niej sam. Symbolizuje on ludzi egocentrycznych, łasych na pochwały próżniaków.
Trzecią planetę zamieszkiwał Pijak, na tej planecie Mały Książę odbył wizytę krótko, a ona pogrążyła go w wielkim smutku, ponieważ zobaczył człowieka o słabym charakterze, skłonnego do ulegania nałogom.
Na czwartej planecie mieszkał biznesmen, który był bardzo zajęty swoją pracą - liczeniem gwiazd, ciągle powtarzał, że jest poważnym człowiekiem. Symbolizuje ludzi dla których wartości materialne są najważniejsze.
Piątą planetę zamieszkiwał Latarnik, który zapalał i zgaszał latarnię, ponieważ dostał taką instrukcję od szefa. Symbolizuje ludzi ślepo podporządkowanych przełożonym.
Na szóstej planecie mieszkał Geograf, który pisał olbrzymie księgi opisywał w nich położenie mórz, rzek, miast, pustyń i gór. Symbolizuje ludzi mądrych, ale ślepo wierzących nauce.

Liczę na najjj :d
2 5 2