Odpowiedzi

2010-03-16T16:32:35+01:00
Samo tworzenie strony biernej wygląda następująco:

Present Simple
Active: John often writes s books.
Pasive: Books are often written by John.
Subject + am/ is/ are + Past Participle
Present Continuous
A: John is writing a book now.
P: A book is being written by John now.
Subject + am/ is/ are + being + Past Participle
Present Perfect Simple
A: John has written a science - fiction book lately.
P: A science - fiction book has been written by John lately.
Subject + has/ have + been + Past Participle
Present Perfect Continuous
A: John has been writing a science - fiction book.
P: A science - fiction book has been being written by John.
Subject + has/ have + been + being + Past Participle
Past Simple
A: John wrote a science - fiction book yesterday.
P: A science - fiction book was written by John yesterday.
Subject + was/ were + Past Participle
Past Continuous
A: John was writing a science - fiction book the whole last week.
P: Science - fiction book was being written by John the whole last week.
Subject + was/ were + being + Past Participle
Past Perfect Simple
A: John had written a science - fiction book before he left to Canada.
P: A science - fiction book had been written by John before he left to Canada.
Subject + had +been + Past Participle
Past Perfect Continuous
A: John had been writing a science - fiction book until midnight.
P: A science - fiction book had been being written by John until midnight.
Subject + had +been + being + Past Participle
Future simple
A: John will write a science - fiction book next week.
P: A science - fiction book will be written by John next week.
Subject + will/ shall + be + Past Participle
Future Continuous
A: John will be writing a science - fiction book the whole next Monday.
P: A science - fiction book will be being written by John the whole next Monday.
Subject + will/ shall + be + being + Past Participle
Future Perfect Simple
A: John will have written a science - fiction book.
P: A science - fiction book will have been written by John.
Subject + will/ shall + have + been + Past Participle
Future Perfect Continuous
A: John will have been writing a science - fiction book.
P: A science - fiction book will have been being written by John.
Subject + will/ shall + have + been + being + Past Participle


A tworzenie mowy zależnej i niezależnej strony biernej to połączenie tych umiejętności

Present Simple

“The office is cleaned every day”- she said - Mowa niezależna, kiedy cytujesz bezpośrednio, co dana osoba powiedziała. Samo zdanie jest to strona bierna cytowana przez kogoś. W mowie zależnej wyglądałoby to tak:

She said that the office was cleaned every Day. - Mowa zależna, kiedy wyrażasz treści czyjejś wypowiedzi, ale nie przez dosłowne jej cytowanie, ale przez przekazanie treści

I tak Present Simple w mowie zależnej przechodzi w Past Simple, a w mowie niezależnej nic się nie dzieje.

Present Continuous

“I am having my room painted”- he said
He said he was having his room painted.

Present Continuous Past Continuous

Present Perfect

„ Many mistakes have been made”- she said
She said that many mistakes had been made.

Present Perfect  Past Perfect

Past Simple

“The TV was bought yesterday”- he said
He said that that the TV had been bought the day before.

Past Simple Past Perfect

Past PerfectPast Perfect

Will be done would be done
Can be done could be done
Could be done had been able to be done
Shall be done  should be done
May be done  might be done

Past Continuous -> Past Perfect Continuous
“The film was being watched” he said
He said that the film had been being watched.

Present Perfect Continuous -> Past Perfect Continuous
Future Simple -> Future In The Past (czasownik modalny will->would, shall->should)
Future Continuous -> Future Continuous In The Past
Future Perfect -> Future Perfect In The Past
Czasowniki modalne (+ can-> could, may -> might, have to -> had to, must -> had to; could, should, ought to -> nie zmieniają się)
1 5 1