Odpowiedzi

2010-03-15T16:18:15+01:00
Http://www.portalmorski.pl

http://www.egospodarka.pl/34487,Gospodarka-morska-w-Polsce-1996-2007,1,39,1.html

http://www.zachpomorskie.pl/art/historia/gmorska.html
2010-03-15T16:18:48+01:00
Http://absolwenciwshm-wse-ug.univ.gda.pl/echazjazdu/neider.pdf


http://www.egospodarka.pl/34487,Gospodarka-morska-w-Polsce-1996-2007,1,39,1.html
2010-03-15T16:21:52+01:00
Gospodarka morska jest nierozerwalnie związana ze Szczecinem i województwem.
W tym sektorze zatrudnionych jest około 34 tysięcy osób. To właśnie dzięki
wynikom ostatnio osiąganym przez stocznie, port, Polską Żeglugę Morska,
województwo znajduje się wsród czterech przodujących regionów.

Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście:

Porty Szczecina i Świnoujścia sprzężone są torem wodnym w jeden organizm. W
ostatnich latach wzrosły przeładunki, przychody i zysk netto. W 1994 przy
nabrzeżach Zarządu Portów Szczecin-Świnoujście S.A. przeładowano niemal 16
mln ton towarów. Najwięcej węgla i drobnicy. Sukcesy portu to rezultat
poczynionych zmian. Przed sześcioma laty przedsiębiorstwo państwowe
przekształcono w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Wprowadzono strukturę
holdingu. W tej chwili w porcie działa 8 niezależnych spółek, posiadających
własne struktury zarządzania. Spółka Akcyjna Zarząd Portu
Szczecin-Świnoujście zarządza terenami i majątkiem portu. W latach 1993-1995
Zarząd Portu przeznaczył na inwestycje i modernizacje prawie 1 bilion
starych złotych. Poprawiono m.in. stan nabrzeży, wymieniono urządzenia
portowe, wybudowano place składowe. W zamierzeniach są m.in prace związane z
planami budowy terminalu paliwowego przy Wolnym Obszarze Celnym w
Świnoujściu o zdolności przeładunkowej 4 mln ton. Jednym z nowszych
przedsięwzięć jest próba utworzenia w porcie szczecińskim wolnego obszaru
celnego.

Stocznie:

Największym przedstawicielem przemysłu okrętowego jest Stocznia Szczecińska
S.A. Wyniki w 1994 roku - 15 statków sprzedanych za 335 mln dolarów -
świadczą o dobrej kondycji spółki. W roku 1995 planowane jest przekazanie 21
jednostek o wartości 450 mln dolarów. Od położenia stępki do przekazania
statku armatorowi mija w Stoczni 5,5 miesiąca. Jako jedyna stocznia w Polsce
uzyskała certyfikat jakości ISO 9000 od niemieckiego towarzystwa
klasyfikacyjnego Germanische Lloyd. W związku z nowo wybudowaną pochylnią
ODRA NOWA - oferta Stoczni została poszerzona o możliwość budowy jednostek o
nośności 50 tys. DWT. Istotną role odgrywają również stocznie remontowe:
"Gryfia", "Parnica", i Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu.

Polska Żegluga Morska i inni armatorzy:

Morska flota transportowa liczy 119 statków (grudzień 1994). Największym
przedsiębiorstwem żeglugowym, mającym swoją siedzibę w PAZIM CENTER
(najwyższym szczecińskim obiekcie), jest Polska Żegluga Morska. Znajdujące
się na 5 miejscu wśród europejskich armatorów przedsiębiorstwo ma 110
nowoczesnych statków o łącznym tonażu 3,2 mln DWT. Statki te przewiozły w
1994 roku około 26,5 mln ton towarów. Obroty firmy wynoszą 300 milionów
dolarów. PŻM przewozi około 85% zagranicznych ładunków masowych. Jakość,
różnorodność oferowanych usług, kwalifikacje pracowników sprawiają, że PŻM
nie ma kłopotów z dostępem do międzynarodowych rynków. W połowie 1995 roku
wypłynął w swój pierwszy rejs do Malmoe uniwersalny prom
pasażersko-samochodowo-kolejowy "Polonia" należący do spółki Unity Line.
Inicjatorem tej spółki była EuroAfrica spółka z o.o. specjalizująca się w
żegludze promowej i liniowej. Tradycyjnie przewozy pasażerskie ze
Świnoujścia do Skandynawii prowadzi też Polska Żegluga Bałtycka. Armator
oferuje usługi na czterech stałych liniach ze Szwecją, Danią, Finlandią i
Norwegią. Do dyspozycji pasażerów jest 5 promów. Jednostki te mają
certyfikaty towarzystw klasyfikacyjnych. Polska Żegluga Bałtycka jest
właścicielem nowoczesnego terminalu promowego w Świnoujściu.

Rybołówstwo:

Pomorze Zachodnie to również ośrodek polskiego rybołówstwa. W Szczecinie mają
swoją siedzibę przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich "Gryf" i
"Transocean", a w Świnoujściu "Odra". Chociaż ostatnio z powodu utrudnionego
dostępu do łowisk połowy dalekomorskie zmalały, to w dalszym ciągu
przedsiębiorstwa funkcjonują i przynoszą zyski. Złowiono 300 tys. ton ryb.
Ponad 95 % sprzedano za granicą.
4 4 4