1. Baza danych to narzędzie służące do ????
a zbierania i organizowania informacji
b tworzenia dokumentów tekstowych
c tworzenia grafiki na komputerze
d komunikowania się z innymi użytkownikami z sieci
2 Baza danych składa się z następujących części :
a tabele, formularze, akapity
b raporty, tabele, obiekty clipart
c tabele, formularze, styl
d tabele, formularze, raporty, kwerendy
3 Który z poniższych elementów można dostosować przez dodanie ulubionych poleceń ????
a Stronę wprowadzenia do programu Microsoft office Access
b pasek narzędzi szybki dostęp
c wstążkę
d karty i grupy
4 jaka jest zasada organizacji wstążki ????
a polecenia są pogrupowane alfabetycznie
b polecenia które nie są używane nie są wyświetlane
c polecenia są pogrupowane według często wykonywanych czynności
d polecenia są wyszczególnione w menu
5 w jaki sposób można najszybciej utworzyć bazę danych kontaktów ????
a pobierając szablon bazy danych kontakty
b klikając pozycje pusta baza danych
c wyszukując bazę danych w internecie
d kupując książkę adresowa
6 raporty umożliwiają w bazie danych ;:
a tworzenie obrazów
b uzyskanie odpowiedzi dotyczącej danych zawartych w bazie
c wprowadzenie danych do bazy
d przesyłanie danych droga elektroniczna
7 formularze służą do :
a tworzenia wykresów
b tworzenia kwerend
c pracy z danymi, np. wprowadzenie danych
d wydrukowania informacji z tabeli
8 Co określa ,,typ" pola w bazie danych, podaj 4 przykłady typów pól.
9 wyjaśnij pojęcia: rekord, pole
10 podaj 4 przykłady baz danych

1

Odpowiedzi

2010-03-15T16:33:51+01:00
1-a
2- b
3- d
4- c
5- a
6- c
7- a
8- Pola w bazie danych mają ustawienia, które określają typ danych jaki można przechowywać w tych polach, sposób wyświetlania danych oraz czynności, jakie można wykonywać.
9- W bazach danych wiersze nazywają się rekordami. Każdy rekord zawiera dane dotyczące konkretnego elementu i jest niezależny od innych pozycji tej tabeli.
Każda kolumna w bazie danych nazywa się polem. W każdym polu tabeli przechowywane są informacje konkretnego typu dla każdego rekordu.
10- dziennik lekcyjny, książka telefoniczna, zestawienia towrów w sklepach, katalog biblioteczny
2 5 2