Hej potrzebuje 1 zadanko z matematyki dzial twierdzenie pitagorasa a polecenie to :

Obllicz długość jednej prostokątnej, jeżeli dana jest długość przeciwprostokatnej i dlugość drugiej prostokatnej

a) c=13 cm , a= 12 cm
b) c=25 cm, a=20 cm
c) c=16cm, b=8(pierwiastek)3 cm
d) c=14cm, b=12 cm


proszę o pilna odpowiedz :)

3

Odpowiedzi

2010-03-15T16:25:41+01:00
A) 12² + x² = 13²
144 + x² = 169
x = √169 - 144
x = √25
x = 5

b) 20² + x² = 25²
400 + x² = 625
x = √625 - 400
x = √225
x = 15

c) (8√3)² + x² = 16²
192 + x² = 256
x = √256 - 192
x = √64
x = 8

d) 12² + x² = 14²
144 + x² = 196
x = √196 - 144
x = √52
x = 2√13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:28:33+01:00
A) c=13 cm , a= 12 cm
a²+b² = c²
(12cm)² + b² = (13cm)²
144cm² + b² = 169 cm²
b² = 169 cm² - 144cm²
b² = 25 cm² / √
b = √25 cm²
b = 5cm

b) c=25 cm, a=20 cm
a²+b² = c²
(20cm)² + b² = (25cm)²
400cm² + b² = 625 cm²
b² = 625 cm² - 400cm²
b² = 225 cm² / √
b = √225 cm²
b = 15cm

c) c=16cm, b=8(pierwiastek)3 cm
a²+b² = c²
a² + (8√3cm)² = (16cm)²
a² + 64 * 3 cm² = 256 cm²
a² = 256 cm² - 192cm²
a² = 64 cm² / √
a = √64 cm²
a = 8cm

d) c=14cm, b=12 cm
a²+b² = c²
a² + (12cm)² = (14cm)²
a² + 144 cm² = 196 cm²
a² = 196 cm² - 144cm²
a² = 52 cm² / √
a = √52 cm²
a = √4*13 cm
a = 2 √13 cm
2010-03-15T16:32:38+01:00
A) c=13 cm ,a= 12 cm
a2 + b2=c2
a2=12cm
c2=13cm
12cm+b2=13cm
b2=25cm

b) c=25 cm, a=20 cm
a2 + b2=c2
20cm+b2=25cm
b2=45cm

c) c=16cm, b=8(pierwiastek)3 cm
a2 + b2=c2
a2+8(pierwiastek)3 cm =16cm
a2=16cm -8(pierwiastek)3 cm /(pierwiastek)3 cm
a2=16cm-8cm
a2=8cm

d) c=14cm, b=12 cm
a2 + b2=c2
a2+12cm=14cm
a2=14cm - 12 cm =
a2=2cm