1. Odległość rzeczywista między Giżyckiem i Rynem wynosi 21km, a na mapie 7 cm. podaj skalę tej mapy.

2.Oblicz:
a) ¼ godzin - ile to sekund?
b) 75 minut - ile to godzin?
c) 3000s - ile to minut?
3.Oblicz:
a) 40m - ile to kilometrów?
b) 105cm - ile to metrów?
c) 7mm - Ile to decymetrów?
4. Jakie liczby należy wpisać w puste pola tabelki?

Tabla w Załączniku!!!!!


Pisać wszystkie obliczenia jakie robicie!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-15T16:26:50+01:00
1)
Jeżeli 7 centymetrów na mapie to 21 km w rzeczywistości:
7 cm - 21 km

To 1 centymetr odpowiada trzem kilometrom.
1 cm - 3 km

2)
a) 900 sekund
b) 1,25 godziny
c) 50 minut

3)
a) 0,04 kilometra
b) 1,05 metra
c) 0,07 decymetra

4)
Samochód: 1,145 tony; 1145000 g.
Pudełko: 0,013 tony; 1,3 kilograma.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:29:22+01:00
Zadanie 1
21km-7cm
21km=2 100 000cm
2 100 000cm/7cm= 300 000
Mapa ma skale 1:300 000

Zadanie 2
a) ¼ h=15min=15*60s=900s
b) 75 min= 1h15min
c) 3000s=3000/60min=50min

Zadanie 3
a) 40m =0,04km
b) 105cm = 1,05m
c) 7mm = 0,07dm

Zadanie 4
Masa-----------t----------kg---------g
samochód---1,145-----1145----1145000
Pudełko-----0,0013-----1,3------1300

Proszę o naj :)
4 3 4
2010-03-15T16:31:54+01:00
Zad. 2 i 3

1 ¼ godzin - 15min
b) 75 minut - 1godz i 15 min
c) 3000s -50min

a) 40m - 0,4km
b) 105cm -1,05m
c) 7mm -0,07dm
2 3 2