A) ile razy pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest większe od pola koła wpisanego w ten trójkąt ?
b) ile razy długośc okręgu na trójkącie równobocznym jest większa od odwodu tego trójkąta? proszę pomóż cie chciałabym tez rozwiązania:)

1

Odpowiedzi

2010-03-15T16:54:06+01:00
A.) W okręgach wpisanych w trójkąt i opisanych na trójkącie zachodzi własność:
R=⅔h
r=⅓h
gdzie "R" to promień okręgu opisanego, natomiast "r" to promień okręgu wpisanego. Obliczmy ich pola

Pole dużego okręgu:
P₁=πR²=π*(⅔h)²=⁴/₉h²π

Pole małego okręgu:
P₂=πr²=π*(⅓h)²=¹/₉h²π

choć nie znamy wartości h to nas ona nie interesuje tak jak nie interesuje nas pole. Nas interesuje ile razy większe pole ma okrąg opisany, a więc stosunek pola dużego okręgu do pola małego okręgu:
P₁/P₂ = (⁴/₉h²π)/(¹/₉h²π) = (⁴/₉)/(¹/₉) = ⁴/₉ * ⁹/₁ = ⁴/₁ = 4

h²π się skróciło
Odp: Pole okręgu opisanego na trójkącie jest 4 razy większe od pola okręgu wpisanego w trójkątb.) R = 2/3h = a√3:3- promień koła opisanego na trójkacie równobocznym
r = 1/3h = a√3 : 6 - promień koła wpisanego w trójkąt równoboczny
a - bok trójkata równobocznego
h = - wysokość trójkąta równobocznego
P op. - pole koła opisanego na trójkacie równobocznym
P wp. - pole koła wpisanego w trójkąt równoboczny
O op. = obwód koła opisanego na trójkącie równobocznym
O wp. = obwód koła wpisanego wtrójkąt równoboczny

Pop : P wp = ?
O op : O wp = ?