1.Wskaż fałszywą informację dotyczące zdania:Bogumił wrócił z Kalińca rozpromieniony i rozmowny jak nigdy.
A) jest to zdanie pojedyncze
B) w zdaniu tym występuje podmiot gramatyczny.
C) i łączy w tym zdaniu elementy szeregu.
D) i łączy w tym zdaniu wypowiedzenia składowe.

2. Zdanie: Byłeś tam, widziałeś ten Serbinów? to:
A) zdanie pojedyncze.
B) zdanie złożone współrzędnie.
C) zdanie złożone podrzędnie.
D) wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

3. Zdanie: Wszystko widziałem, wszystkie pola obszedłem to zdanie złożone współrzędnie:
A) łączne
B) rozłączne
C) wynikowe
d) przeciwstawne

4. Zdanie: Na rzece był most pontonowy, przez który ciągnęły wozy i ciężarówki to zdanie złożone podrzędnie:
A) przydawkowe
B) dopełnieniowe
C) okolicznikowe
D) podmiotowe

5. W zdaniu Jeżeli możecie to pójdźcie szosą do skrzyżowania na Tortosę przecinek powinien być postawiony:
A) po wyrazie to
B) przed wyrazem to
C) po wyrazie szosą
D) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:26:00+01:00
1- a
2- c
3- b
4- d
5- b
1 5 1
2010-03-15T16:29:18+01:00
Według mnie:
1 A
2 d
3 B
4 d
5 b
ale do konca nie jestem pewnien tych odpowiedzxi