Uzupełnij :
a) 0,8 dag = ........g
2 ,9 dag = ........g
10,5 dag = ........g
b) 0,45 kg = .........dag
0,5 kg = ............dag
2,1 kg = ............dag
c) 0,375 t =.............kg
0,13 t = ..............kg
0 , 8 t = ...............kg

Wpisz podane ciężary w odpowiednich miejscach :
4 kg 0,25 kg 3 t 0,2 t 1,5 dag 0,03 g


słoń -
tygrys -
motyl-
wiewiórka -
gęś-
koliber -

Uzupełnij :
a) 30 zł 5 gr=..........zł
b) 7 km 300 m = ...........km
c) ...........m ............cm = 6,7m
d) 8 kg 20 g = ........ kg
e) ............t ...........kg=6,7 t
f) 6 kg 5 dag = .......kg
g) ............kg ...........g = 2,05 kg
h) 6 dag 8 g = ..... dag
i) ..........m.........dm = 7,6m
j) 6 km 80 m = ........... km

2

Odpowiedzi

2010-03-15T16:29:43+01:00
A) 0,8 dag = 80g
2 ,9 dag = 290g
10,5 dag = 1050g
b) 0,45 kg = 45dag
0,5 kg = 50dag
2,1 kg = 2100dag
c) 0,375 t =375kg
0,13 t = 130kg
0 , 8 t = 800kgsłoń -3t
tygrys -0,2t
motyl-0,03g
wiewiórka -4kg
gęś-0,25kg
koliber -1,5dag

a) 30 zł 5 gr=30,05zł
b) 7 km 300 m = 7,3km
c) 6m 70cm = 6,7m
d) 8 kg 20 g = 8,02kg
e) 6t 700kg=6,7 t
f) 6 kg 5 dag = 6,05kg
g) 2kg 0,5g = 2,05 kg
h) 6 dag 8 g = 6,8 dag
i) 7m 6dm = 7,6m
j) 6 km 80 m = 6,08km
26 4 26
2010-03-15T16:44:37+01:00
Uzupełnij :
a) 0,8 dag = ....80....g
2 ,9 dag = ....290....g
10,5 dag = ....1050....g
b) 0,45 kg = ..45.......dag
0,5 kg = ......50.0......dag
2,1 kg = ......210,0......dag
c) 0,375 t =....375,0.........kg
0,13 t = ......130,0........kg
0 , 8 t = ......800,0.........kg

Wpisz podane ciężary w odpowiednich miejscach :
4 kg 0,25 kg 3 t 0,2 t 1,5 dag 0,03 g

słoń - 3 t
tygrys - 0,2 t
motyl- 0,03 g
wiewiórka - 4 kg
gęś- 0,25 kg
koliber - 1,5 dag


Uzupełnij :
a) 30 zł 5 gr=.....30,05.....zł
b) 7 km 300 m = ...7,300........km
c) .....6......m ....700........cm = 6,7m
d) 8 kg 20 g = ........ kg
e) .....6.......t ......700.....kg=6,7 t
f) 6 kg 5 dag = ...6,05....kg
g) ....20........kg .....005......g = 2,05 kg
h) 6 dag 8 g = ..6,8... dag
i) ......7....m.....600....dm = 7,6m
j) 6 km 80 m = ....6,800....... km


18 3 18