Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T20:22:04+01:00
Zwolennicy Kalwina nazywali siebie ewangelikami reformowanymi.
Kalwinizm sprzyjał rozwojowi gospodarki rynkowej, ponieważ doktryna nie zabraniała wiernym pobierać procentu od pożyczki (lichwy).Kalwinizm przyjmowała bogata szlachta i magnateria, gdyż potwierdzała ona wyższość społeczeństwa szlacheckiego nad dynastią panującą i dawała kierownicze stanowisko w zborze świeckim seniorom.Na Litwie kalwinizm wzmacniał autonomiczne, odśrodkowe dążenia magnaterii. Szlachta polska chciała utworzyć na wzór Anglii kościół narodowy na „zasadach protestanckich”, ale papież Paweł IV w 1556 r. odrzucił te żądania. W 1563 zmuszono duchowieństwo do stałych świadczeń na obronę państwa i stopniowo wyłączano społeczeństwo spod jurysdykcji kleru. Sławnym na zachodzie działaczem reformatorskim był Polak, kalwinista Jan Łaski (John a Lasco), który m.in. dążył do skonsolidowania wyznań w Polsce.
2 5 2