Podaj wzory substancji, które w roztworze wodnym dysocjują na podane jony.
a) Na+ i OH-
b) K+ i PO43-
c)H+ i PO43-
d) H+ i NO3-
e) Fe2+ i Cl-
f) Zn2+ i SO42-
g) Ca2+ i OH-
h) Li+ i NO3( a na górze - )
(rzecz jasna, gdy jest np. PO43- to 3- na górze)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T22:55:37+01:00
A) Na+ i OH- = NaOH
b) 3K+ i PO43- = K3PO4
c)3H+ i PO43- = H3PO4
d) H+ i NO3- = HNO3
e) Fe2+ i 2Cl- = FeCl2
f) Zn2+ i SO42- = ZnSO4
g) Ca2+ i OH- = Ca(OH)2
h) Li+ i NO3 = LiNO3
33 4 33