Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T17:28:21+01:00
Temat : Gospodarka i kultura w czasach stanisławowskich.

1. Zmiany gospodarcze w Polsce XVIII wieku
- wzniesiono cła, ustalono urzędowy system miar i wag
- powstały pierwsze banki
- zbudowano kanały Ogińskiego i Królewskiego
- powołano Komisję Górniczą i Kampanię Handlu Czarnomorskiego
- szybki rozwój miast szczególnie Warszawy
- powstają manufaktury królewskie i magnackie i mieszczańskie
2. Rozwój szkolnictwa :
- 1765- założono szkołę rycerską
- 1773- Powołano KEN
- 1775- powołano Towarzystwo do ksiąg Elementarnych
- szkoły podzielono na główne, wydziałowe, podwydziałowe i parafialne
3. Oświecenie w Polsce :
- powstaje teatr W.Bogusławski, J.Ursyn Niemcewicz, F.Zabłocki
- najsłynniejsi malarze to :
B.Belloto ( Canletto), M.Bacciarelli, P.Norbli
- najsłynniejsi :
I.Krasicki, A.Naruszewicz, H.Kołłątaj, S.Staszic
:)
13 3 13