Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • ak69
  • Początkujący
2010-03-15T16:48:59+01:00
1978r. Liban
(konflikt pomiędzy palestyńczykami a izraelitami. ONZ wysłwała wojska z myślą o wybawieniuIzraelitów i nakłonieniu ich do wycofania się z terytoriów Libanu. ponadto powołano tam Tymczasowe Siły Narodów Zjednoczonych w Libanie (ang. United Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL).Ich zadaniem było przywrócenie pokoju, i pomoc rządowi libańsiemu w późniejszym przywróceniu pokoju i odzyskaniu wpłuwów na okupowanych terenach.

1999 Kosowo
Pomoc w prowadzeniu państwa.Pomoc w zakresie utzrymania autonomii w Kosowie. Pomoc w odbudowie gosp. i polityvznej. Pomoc w utrzymaniu pokoju na tamtejszych terenach. Zapewnienie bezpiecznego powrotu uchodźców na dawne tereny.

1999 Demokratyczna Repubkika Konga
utrzymanie pokoju.Rozmowy ze stronami konfliktów o wypuszcenie jeńców wojennych.Praca w zakresie eliminacji materiałow wybuchowych.Zawieszenie walk.