1. Pole powierzchni sześcianu jest równe 150cm kwadratowych(2).
Jaka jest objętość tego szescianu??2 Podstawą tego prostopadłościanu jest kwadrat o boku 4 cm.
Objętość prostopadłośćianu jest równa 80 cm szesciennych(3).
Oblicz pole powierzchni tego prostopadłośćianu.


Prosze was POMOZECIE MI!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • ak69
  • Początkujący
2010-03-15T16:33:11+01:00
150m² ÷6=25
√25=5 długoś krawędzi

V=a³ =5³=12580m³=16m²*x
x=80m³/16m²
x=5cm
2010-03-15T16:34:17+01:00
1.

P = 150 cm²
150 = 6x² /:6
x² = 25
x = 5

V = 5³ = 125 cm³


2.

V = 80 cm³
80 = 4² × h
80 = 16h /:16
h = 5

Pc = 2 × 4² + 4 × (4 × 5) = 2 × 16 + 4 × 20 = 32 + 80 = 112 cm²