Odpowiedzi

2009-10-25T17:27:55+01:00
1.Cena bluzy wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 59,92zł. Ile będzie kosztowała bluza jeżeli podatek wzrośnie do 22%?

x-cena bluzy bez podatku
107% *x= 59,92
1,07x= 59,92
x=56 zł
1, 22* 56 zł= 68,32 zł
Odp Bluza z 22%-owym podatkiem będzie kosztowała 68,32 zł
zad 2
a) I 3x-1I=5
3x-1=5 v 3x-1=-5
x= 2 v x= -4/3

b) |2-4x|<6
-6<2-4x<6
-6-2<-4x< 6-2
-8< -4x< 4
dzielę obustronnie przez (-4)
2>x>-1
x należży do przedziału ( -1, 2)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T17:34:41+01:00
Zadanie 1
Cena z 7% podatkiem wynosi 59,92zł
Wyliczamy ile by było z 22 % czyli podatek wzrósłby o 15 %
Wyliczamy 15 % z tej ceny:

59,92zł*15%= 59,92zł*0,15=8,98zł
Cena z 22 % wynosi
59,92zł+8,98zł=68,90 zł
Odp.Cena bluzy z 22 % podatkiem wynosiłaby 68,90 zł.

Zadanie 2
a.)|3x-1|=5
1) 3x-1<0
3x<1/:3
x<1/3
Zmieniamy znak pod modułem
-3x+1=5
-3x=5-1
-3x=4/:(-3)
x=-4/3
2) x>1/3
3x-1=5
3x=6/:3
x=2
b.)|2-4x|<6

1) 2-4x<0
-4x<-2/:(-4)
x>1/2 a zatem
2-4x<6
-4x<6-2
-4x<4/:(-4)
x>-1
2) x<1/2
zmiana znaku
-2+4x<6
4x<6+2
4x<8/:4
x<2
Rozwiązanie x∈(-1,2)
1 5 1