Odpowiedzi

2010-03-15T16:56:21+01:00
1.Jak Rzymianie pracowali nad doskonaleniem prawa?Powstało prawo XII tablic,uważano bowiem ,że prawo może byc skuteczne tylko wtedy ,gdy jest znane każdemu.
2.Kogo rzymianie nazywali barbarzyńcami?
Określali Sarmatów,Germanów i inne ludy ,które nie uległy hellenizacji i romanizacji.Żyli w małych osadach pośród stepów i lasów.
3.Prawo rzymskie w czasach współczesnych.w jakim zakresie z niego korzystamy?Prawo rzymskie jest podstawą wszystkich współczesnych kodeksów prawnych.
3 3 3