Jak można było uniknąć upadku cesarstwa Rzymskiego??
Jak było? Jak być powinno?
- -
- -
- -
- -

Dlaczego nie było tak jak miało być ??
-
-
-
-

Wnioski


We wszystkich ma być przynajmniej po 4 myślniki a we wnioskach 2-3 zdania
Z góry dzięki
* W tym pierwszym pytaniu Jak było?Jak miało być? To są osobno myślniki 2 inne pytania wiecie o co mi chodzi

1

Odpowiedzi

2010-03-15T20:13:11+01:00
Jak było?
nieumiejętne sprawowanie władzy, brak rekrutów wojskowych z pośród rzymian, rekrutowanie barbarzyńców, problemy finansowe, liczne wojny domowe osłabienie autorytetów cezara, kryzys gospodarczy

jak powinno być?
cezarzy powinni byc wybierani przez lud, wojskowi powinni dostawać lepsze wynagrodzenie, patrycjusze nie powinni wzbogacać się kosztem plebejuszy, pilnowanie granic

dlaczego nie było tak jak być powinno?
ponieważ cezarem zostawały nieodpowiednie osoby majątki żołnierzy popadały w ruinę barbażyńcy byi rekrutowani do wojska ponieważ wojsko przyczyniało się do spraw politycznych

wnioski
cezarami zostawały nieodpowiednie osoby warunki wstępowania do wojska były niekorzystne