Dam naj !
;)

czy:
1.W każdym rombie wszystkie boki mają jednakowe długości.?
2.W każdym rombie przeciwległe boki są równoległe.?
3.W każdym rombie suma miar kątów wynosi 360.?
4.W każdym rombie przekątne mają jednakowe długości.?
5.W każdym rombie przekątne przecinają się w połowie.?
6.W każdym rombie przekątne są prostopadłe.?
7.W każdym równoległoboku wszystkie boki mają jednakowe długości.?
8.W każdym równoległoboku przeciwległe boki są równoległe.?
9.W każdym równoległoboku suma miar kątów wynosi 360.?
10.W każdym równoległoboku przekątne mają jednakowe długości.?
11.W każdym równoległoboku przekątne przecinają się w połowie.?
12.W każdym równoległoboku przekątne są prostopadłe.?
13.W każdym trapezie wszystkie boki mają jednakowe długości.?
14.W każdym trapezie przeciwległe boki są równoległe.?
15.W każdym trapezie suma miar kątów wynosi 360.?
16.W każdym trapezie przekątne mają jednakowe długości.?
17.W każdym trapezie przekątne przecinają się w połowie.?
18.W każdym trapezie przekątne są prostopadłe.?

2

Odpowiedzi

2010-03-15T16:41:55+01:00
1 tak
2 tak
3 tak
4 nie
5 tak
6 tak
7 nie
8 tak
9 tak
10 nie
11 tak
12 tak
13 nie
14 nie
15 tak
16 nie
17 nie
18 nie
Tak po pierwsze to wszyscy macie źle w pierwszym
no
2010-03-15T16:46:13+01:00
1. TAK
2.TAK
3. TAK
4.NIE
5.TAK
6.NIE
7.NIE
8.TAK
9.TAK
10.NIE
11.TAK
12.NIE
13.NIE
14.NIE
15.TAK
16.NIE <STRZAŁ>
17.NIE
18.NIE

Nom myślę że błędów nie będzie...
4 3 4