Prosze o szybkie rozwiązanie :]
PI - pi - 3,14 :]

a) Jaki promień ma okrąg, w którym kąt o wierzchołku w środku okręgu i o mierze 45 stopni jest oparty na łuku o długości 2 PI?

b) Jaki promień ma koło, w którym wycinkowi o polu 1/9 PI odpowiada kąt o mierze 30 stopni.?

Prooosze rozwiążcie too...;**

1

Odpowiedzi

2009-10-25T17:29:28+01:00
A)Ł=(πrα):180°
2π=(πr45°):180°/:π
2=r:4/*4
r=8
b)Pw=(πr²α):360°
1/9π=(πr²30°):360°
1/9π=(πr²):12 /:π
1/9=r²:12/*12
r²=12/9
r=√(12/9)=√12:3=2√3:3