Odpowiedzi

2010-03-15T18:16:46+01:00
WO (w pytaniach, np Womit fahrst du?)
womit
woran
worauf
wovon
wofur
DA (w twierdzeniach, np Ich fahre damit)
damit
daran
darauf
davon
dafur