Odpowiedzi

2010-03-15T16:44:56+01:00
Absyda - półkoliste lub wieloboczne pomieszczenie w kościele zamykające prezbiterium, nawę bądź ramiona transeptu równej lub mniejszej wysokości i szerokości.
fresk - technika malarstwa ściennego, polega na malowaniu na mokrym tynku.
transept - nawa w kościele, prostopadła do osi głównej budowli, usytuowana na ogół między korpusem nawowym a prezbiterium.
prezbiterium - część kościoła przeznaczona dla duchowieństwa.
rozeta - okrągłe okno najczęściej zdobione maswerkiem i witrażem, zwykle umieszczone w fasadzie nad portalem, typowe dla kościołów gotyckich.

proszę naj. ;) :*
29 4 29
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:47:50+01:00
Absyda - w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do budynku kościoła
fresk - malowidło naścienne maluje się je na mokrym tynku specjalnymi farbami, w ten sposób uzyskuje się trwałe, intensywne barwy.
fasada-główna elewacja budynku, odróżniająca się od pozostałych bogatszą kompozycją architektoniczną i dekoracyjnością.
transept-nawa poprzeczna w kościele, usytuowana pomiędzy korpusem nawy a prezbiterium
prezbiterium- przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa. Może być wydzielone podwyższeniem, balustradą i tęczą.
rozeta-okrągły ornament, często w kształcie rozwiniętego kwiatu.
28 4 28