Odpowiedzi

2010-03-15T16:46:50+01:00
1.
ciało stałe - mydło w kostce
ciało ciekłe - kakao
ciało gazowe - hel

3.
Wrzenie jest to gwałtowne parowanie całej objętości cieczy, a parowanie to zmiana stanu skupienia cieczy w gaz.
2010-03-15T16:47:37+01:00
1.. po 1 przykladzie do
-cialo stale - kreda
-cialo gazowe tlen
-ciecz - woda , rtęć
2. co to jest temerarura:
-wrzenia woda wrze w 100 stopniach celcjuszaa , a wrzenie to zmiana stantu skupienia z ciekłego w gazowy
-topnienia lud się topi w 0 stopni C , a topnienie to zmiana stanu skupienia ze stałego w ciekły
-krzepniecia woda krzepnie w 0 stopni C , a polega to na zmianie stanu skupienia z cieklego w stały
3 Jaka jest roznica miedzy parowaniem a wrzeniem- -
parowaniu wodaa patuje od 0stopni C do 100 stopni C
wrzenie woda wrze w 100stopniach celcjuszaaa


liczeee na naj..!
bo sysko z zeszytu spisanee <lol>
2010-03-15T16:50:50+01:00
1.
ciało ciekłe - woda
ciało stałe - żelazo
ciało gazowe - tlen
2.
temperatura wrzenia - temperatura, w której dane ciało wrze
temperatura topnienia - temperatura, w której dane ciało topnieje
krzepnięcia - temperatura, w której dane ciało krzepnie
3.
Parowanie zachodzi na powierzchni, wrzenie - w całej objętości.
Parowanie zachodzi w dowolnej temperaturze, wrzenie - w określonej.

:)