Prosze napiszcie mi to tylko szybko bo to na jutro!!

1.Wymień metody,którymi bada się wnętrza Ziemi.
2.Opisz sposób powstania skał przeobrażonych. Wymień ich przykłady.
3.Podaj cechy,którymi odznacza się jądro Ziemi.
4.Wymień przykłady gospodarczego wykorzystania granitu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:57:02+01:00
1. * za pomocą przebiegu faj sejsmicznych
*wiercenie w głąb Ziemi
2. Niekiedy skały magmowe i osadowe przemiszcają się w głąb litosfery ( na przykład pod wpływem ciężaru odkładających się na nich osadów). Pod powierzchnią ziemi, w rezultacie panujących tam warunków, czyli bardzo wysokiego cieśnienia oraz ogromnej temperatury, powstają z nich skały przeobrażone.

3. Jądro Ziemi stanowi 16%objętości i 31% masy. Jądro dzieli się na WEWNĘTRZNE- ma ono cechy ciała stałego, zbudowane głównie z ciężkich metali
i ZEWNĘTRZNEGO: ma właściwości cieczy

4. nie wiem ;)