Odpowiedzi

2010-03-15T16:55:14+01:00
1)
ciekłe-wodór
stałe-lód
gaz-azot
2)
temp.wrzenia-temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary jest równe ciśnieniu otoczenia,
temp.topnienia-temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz
temp. krzepnięcia- temperatura, w której następuje zjawisko fizyczne krzepnięcia
3)
Wrzenie jest to gwałtowne parowanie całej objętości cieczy, a parowanie to zmiana stanu skupienia cieczy w gaz
2010-03-15T16:55:27+01:00
CIAŁO CIEKŁE, NP.WODA, SOK
CIAŁO STAŁE, NP. BIURKO, SZKLANKA
CIAŁO GAZOWE, NP. TLEN
TEMPERATURA WRZENIA TO temperatura, w jakiej zachodzi przemiana fazowa cieczy w gaz (parę).
TEMPERATURA TOPNIENIA temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz.
TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA temperatura przejścia z fazy ciekłej do fazy stałej danej substancji (fazowe przejście).
RÓŻNICA MIĘDZY PAROWANIEM A WRZENIEM:
Wrzenie jest to gwałtowne parowanie całej objętości cieczy, a parowanie to zmiana stanu skupienia cieczy w gaz.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T16:56:38+01:00
Ciało ciekłe- woda
Ciało stałe- lód
ciało gazowe- para wodna.

Temp wrzenia. temperatura w jakiej zachodzi przemiana fazowa cieczy w gaz.

temp. topnienia: temp w jakiej zachodzi przemiana fazowa ciała stałego w ciecz

temp.krzepnięcia-temperatura przejścia z fazy ciekłej do fazy stałej danej substancji .

Parowanie przejście cieczy w parę. wrzenie przemiana cieczy w parę.

Mam nadzieję ze pomogłam ;P