Prosiłbym o przetłumaczenie poniższego tekstu. Proszę przetłumaczyć samodzielnie, a nie jak co niektórzy przez translatora. Z góry THX, bardzo mi zależy.
Vinci (2004) w reżyserii Juliusza Machulskiego, to film komediowy. Głównymi gwiazdami są Robert Więckiewicz i Borys Szyc.

Akcja filmu dzieje się w Krakowie. Cuma (Robert Więckiewicz) jest złodziejem dzieł sztuki. ze względu na "zły stan zdrowia" wychodzi z więzienia. Postanawia ukraść dzieło ”Dama z łasiczką”, najlepiej strzeżony obraz w Polsce którego autorem jest Leonardo da Vinci. Cuma Postanawia zebrać zespół, w tym celu odwiedza byłego wspólnika Juliana (Borys Szyc). Jak się okazuje Julian jest policjantem i postanawia podmienić obraz na fałszywy, tak aby Cuma ukradł falsyfikat. W tym samym czasie Cuma postanawia dokonać kradzieży, taką samą metodą.

Akcja jest dopracowana niemal do perfekcji, szczegółowo przemyślana, film jest zaskakujący i bardzo wciągający. Zawiera ciekawe sceny takie jak np. zapadnięcie się ambulansu. Także gra aktorska nie jest zła. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych Polskich Filmów.

Film jest naprawdę warty obejrzenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T11:05:30+01:00
Vinci (2004) directed by Juliusz Machulski a comedy movie. The main stars are Robert Więckiewicz and Boris Szyc.

The film takes place in Krakow. Cuma (Robert Więckiewicz) is an art thief. due to "poor health" getting out of jail. He decides to steal the work of "Lady with an Ermine," best kept image in Poland written by Leonardo da Vinci. Cuma decides to gather a team, including a visit to a former member Julian (Boris Szyc). As it turns out Julian is a policeman and decides to replace the image to be false, in order to steal Cuma forgery. At the same time, Cuma Decides to theft, the same method.

The action is worked out almost to perfection, thoughtful detail, the film is surprising and very addictive. It contains interesting scenes such as the collapse of a clinic. Also, the acting is not bad. In my opinion this is one of the best Polish Film.

The film is really worth seeing.