Napisz dlaczego spartanie nie musieli pracowac fizycznie na swoich polach i mogli poswiecic swoj czas doskonaleniu sztuki.

Przedstaw krotko w punktach i krotka scharakteryzuj etapy wychowania chlopcow w sparcie

Zadania i kompetencje spartan

Krolowie-
Rada starszych (geruzjaa)
Zgromadzenie ludowe (apella)
Efor

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T22:28:08+01:00
Spartanie to pełnoprawni obywatele . tylko oni mieli pełne prawa polityczne i sprawowali urzędy obązywał ich zakaz pracy zarobkowej i posiadania na własnośc ziemi stanowili zaledwie 2-3%ludności . byli odpowiedzialni za losy swojego państwa .


1 badanie noworodka - zdrowy chłopiec otrzymuje przydził ziemi i prawo do życia
2 po ukończeniu 7roku życia - przebywają w obozie , uczą się słuchać , znosić cierpienie zwyciężać w walce śpiewać , chodzić boso znosić głód i
różnice temperatur oraz kary cielesne
3 w wieku 20-30 lat zostają skoszarowani ,doskonalą sztuke wojenną uczą sie pod okiem wychowawców państwowych
4 po ukończeniu 30 roku życia są pełnoprawnymi obywatelamidwóch królów urząd dziedziczny sprawowany przez dwie rodziny agiadów i eurypontydów kapłani dowodzili armią

geruzja - 30 osobowa rada starszych wybierana dożywotnio przez zgromadzenie

apella -zgromadzenie ludowe wszystkich spartan którzy ukońyli 30 lat wybierało eforów gerontów
2 4 2